onsdag 20 juni 2012

Komiskt hur alla flyr tystheten. Ja, pinsam tystnad är människans största fiende.

Inga kommentarer: