måndag 12 mars 2012

Det är farlig att leva, man kan dö.

Vittrar, upplöses, spricker, knäcks, rämnar, smulas sönder, brister, krackelerar, läcker, faller isär. Hej panik.

Inga kommentarer: