tisdag 25 januari 2011

Hej Avgrundsdjup!

Jagärdesperatochharingetliv.Detärväldärförjagärdesperatantarjag.
Kul.Gemignågotattlevaför.Jagdörjuhärborta.
Helafuckingskitenärjupissochbarahelvetestråkig.

Förståendeverkarändockinteheltfrånvarande.Detkännsjubraiallafall.
Döhöhödendö.

Inga kommentarer: